Isnin 18 February 2019
A- A A+

Program Transformasi Kerajaan (PTK/GTP)

PENDAHULUAN
Bagi meletakkan negara pada landasan lebih kukuh dalam mendepani pelbagai cabaran untuk mencapai Wawasan 2020, Perdana Menteri, YAB Dato‘ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak telah mengumumkan pelaksanakan Program Transformasi Kerajaan (PTK) yang dirangka berdasarkan Gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan.
PTK menggariskan secara terperinci  objektif, keberhasilan dan set tindakan permulaan dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dan Bidang Keberhasilan Utama Kementerian (MKRA) bagi meghasilkan perubahan yang diharapkan melalui pelaksanaan program pembangunan dan sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
Bagi menjayakan PTK, kerajaan dan perkhidmatan awam saling bergantung dan saling melengkapi antara satu sama lain, khususnya dalam pelaksanaan NKRA dan MKRA.  Justeru, YAB Perdana Menteri sendiri mengetuai pelaksanaan PTK dengan dibantu anggota Kabinet serta didokong oleh  Ketua Setiausaha Negara dan pegawai kanan perkhidmatan awam. Strategi pelaksanaan pelan ini dirangka oleh Menteri Perpaduan dan Pengurusan Prestasi serta Ketua Pegawai Eksekutif, Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU). Sehubungan itu, lapan pasukan yang dianggotai agensi kerajaan dan dikenali sebagai Makmal, telah ditubuhkan, dengan setiap makmal bertanggungjawab bagi  setiap enam NKRA, satu untuk  1Malaysia dan satu lagi untuk meneliti pengurusan keseluruhannya.

PTK akan dilaksanakan dalam tiga fasa iaitu:
•    Fasa 1 (dari 2010 hingga 2012)
Menjurus kepada langkah menentukan perubahan dan menyampaikan keberhasilan dengan cepat kepada rakyat melalui penetapan dan penyampaian sasaran NKRA dan MKRA.
•    Fasa 2 (dari 2012 hingga 2015)
Transformasi kerajaan dilihat lebih melebar serta mendalam dan kehidupan harian rakyat diharap menjadi lebih baik, manakala struktur ekonomi negara akan berkembang sejajar dengan matlamat Model Baru Ekonomi (MBE) dalam menghasilkan sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi.
•    Fasa 3 (dari 2015 hingga 2020)
Matlamat Wawasan 2020 akan tercapai di mana rakyat menikmati taraf kehidupan dan kemakmuran lebih tinggi, manakala kualiti perkhidmatan awam juga meningkat. Kemuncaknya, setiap rakyat Malaysia memiliki jati diri dan semangat cinta negara dengan melihat diri masing-masing terlebih dahulu sebagai rakyat Malaysia dan kemudian barulah mengikut agama, bangsa, kawasan geografi, latar belakang sosial, ekonomi dan kecenderungan politik.

Bagi memastikan semua rancangan pembangunan negara berjalan lancar, kesemua pelan tindakan PTK akan berpaksikan kepada  Petunjuk Prestasi Utama (KPI) dan enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).
gtp4
Meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan.
•    Semua kanak-kanak menguasai kemahiran membaca menulis dan mengira ketika melangkah ke tahun 4 sebelum hujung 2012.
•    Menjelang tahun 2012, 80% kanak-kanak disasarkan mendapat akses kepada pendidikan prasekolah.
Mengurangkan kadar jenayah
•    Pengurangan sebanyak 20% jenayah jalanan pada akhir tahun 2010.
•    Seramai 6,000 kakitangan kerajaan dari pelbagai kementerian telah mengambil alih tugas pentadbiran yang sebelum ini dilakukan oleh pegawai polis berpangkat Asisten Supritendan (ASP) dan ke bawah di semua peringkat kontinjen.
Memerangi Rasuah
•    Pengagihan perolehan dibuat melalui tender terbuka atau terhad.
•    Memulihkan Indeks Persepsi Rasuah yang diletakkan Transparency International.
Meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah
•    Mulai Januari 2010 semua bantuan kebajikan akan dibayar tepat 1 hari bulan
•    Bilangan usahawan wanita akan ditambah dari 717 kepada 4,000 melalui AIM menjelang 2012.
Memperkasa prasarana luar bandar dan pendalaman
•    Kemudahan jalan, bekalan air bersih dan elektrik khususnya di Sabah dan Sarawak akan ditambah.
•    Sebanyak 50,000 lagi rumah golongan miskin dan miskin tegar akan dibina atau dibaik pulih menjelang 2012.
Menambahbaik pengangkutan awam
•    Mensasarkan 25% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan pengangkutan awam menjelang 2012 berbanding hanya 16% sekarang.
•    Menjelang 2012 – 35 set 4-car train akan beroperasi untuk laluan Kelana Jaya.

Mempertingkatkan Kebertanggungjawaban Menteri  Dan Penjawat Awam
•    Bagi memastikan sistem penyampaian kerajaan berjalan lancar, semua menteri memberi lebih banyak penekanan terhadap aspek kebertanggungjawaban masing-masing. YAB Perdana Menteri akan menilai pencapaian setiap menteri pada setiap enam bulan bagi memastikan mereka mencapai tahap prestasi yang telah ditetapkan. Beliau membuat penilaian pertama bagi tempoh meliputi November 2009 dan Januari 2010.

•    Bagi menjamin prinsip “Pencapaian Diutamakan” benar-benar terlaksana, semua  menteri dan pegawai kerajaan yang menguruskan keberhasilan diminta  memastikan bahawa keputusan atau tindakan mereka mematuhi “Prinsip-prinsip Penyampaian" . Prinsip-prinsip ini termasuk  menggalakkan penyertaan rakyat dalam program yang dirancang, dengan mendapatkan input daripada mereka sebelum membuat sesuatu keputusan, meningkatkan produktiviti sebanyak mungkin daripada sumber sedia ada, mengurangi ketirisan, mengoptimumkan taraf perkhidmatan serta menggunakan pendekatan inovatif. Kerajaan yakin persefahaman yang wujud  antara pemimpin, penjawat awam dan rakyat dalam melaksanakan NKRA  akan menjadikan Malaysia lebih  maju, aman dan makmur.
Artikel ditulis oleh Penolong Pengarah, Wan Kalsom Wan Jaafar
Bahagian Penerbitan Dasar Negara
Jabatan Penerangan Malaysia
************************************************************************************************************************

PM umum Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan esok


KUALA LUMPUR 27 Jan.  – Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak akan mengumumkan esok kerangka penting dalam usaha mentransformasikan kerajaan bagi menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat selaras dengan dasar pentadbiran beliau iaitu “1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”.
Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan (PTK) merupakan langkah penting dalam perjalanan negara untuk mencapai aspirasi Wawasan 2020 bagi mencapai status negara maju.
Najib memperkenalkan gagasan 1Malaysia dan PTK pada April tahun lepas, bulan yang sama beliau mengambil alih tampuk pimpinan negara, dan turut mengumumkan enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dalam usaha menangani perkara yang menjadi kebimbangan utama rakyat.
Enam bidang NKRA itu ialah mengurangkan jenayah, membanteras rasuah, mempertingkat pencapaian pelajar, mempertingkat taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah, mempertingkat infrastruktur asas luar bandar dan mempertingkat pengangkutan awam bandar.
Pelan hala tuju PTK dijangka menggariskan objektif dan mekanisme untuk mencapai sasaran ditetapkan selepas mendapatkan maklum balas daripada orang ramai bulan lepas.Sumber: BERNAMA, 27 Januari 2010
************************************************************************************************************************
Makmal NKEA
Sejak bertahun-tahun lagi Kerajaan sentiasa mempertimbangkan kaedah untuk menggabungkan pemikiran terbaik dari sektor awam dan swasta dalam meneliti strategi-strategi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kita telah banyak melakukan inisiatif seperti ini tetapi tidak pernah pun pada peringkat sepertimana yang dilaksanakan pada makmal Bidang Ekonomi Utama Negara atau NKEA.  Jadi tentulah anda dapat memahami kenapa YAB Perdana Menteri begitu berpuas hati apabila usaha yang dilakukan ini membuahkan hasil yang memberangsangkan setakat ini.
Sesungguhnya satu usaha sama pada skala sebesar ini yang kini telah menjadi satu kenyataan adalah satu kejayaan penting kepada sejarah tanah air, dan beliau berkongsi kegembiraan ini semasa membuat lawatan untuk mendengar taklimat dan laporan status pelaksanaan separuh perjalanan program ini.
mh_01.1
Beliau telah dimaklumkan bahawa, syukur  atas kejayaan kerjasama makmal awam-swasta tersebut, sejumlah 118 projek titik permulaan dan 35 peluang perniagaan telah dikenal pasti. Dengan jumlah pelaburan terkumpul yang mampu mencapai nilai sehingga US$155 bilion – iaitu sekitar 66% daripada jumlah sasaran US$240 bilion bagi 10 tahun yang akan datang – kesemua projek dan peluang perniagaan ini, bersama-sama dengan kesan penggandanya, berpotensi menjana sejumlah US$584 bilion kepada Pendapatan Negara Kasar antara sekarang dengan tahun 2020.
Sudah tentu banyak lagi yang perlu dilakukan; bagi minggu-minggu terakhir makmal NKEA ini .  Para peserta diharapkan akan mengenal pasti lebih banyak PTP dan peluang perniagaan dengan nilai pelaburan tambahan berjumlah US$80 bilion.
Malaysia sedang memasuki era yang mana pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor swasta dan Kerajaan mengukuhkan peranan utamanya dengan melaksanakan dasar-dasar awam yang menggalakkan pertumbuhan ini. Sektor swasta akan menjadi jentera kepada pertumbuhan  negara untuk maju ke hadapan dan Kerajaan serius untuk mencari jalan supaya Malaysia menjadi lebih mesra perniagaan. Inilah yang saya bayangkan bagaimana perkongsian awam-swasta dapat dibangunkan di negara ini: bersama-sama, sebagai Pasukan Satu Malaysia.  Pelaksanaan program ini memperlihatkan bahawa negara mempunyai kemampuan dan semangat untuk melakukan satu peningkatan besar untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi sepenuhnya dalam tempoh 10 tahun.
Pada Ogos, sama juga dengan proses pembangunan NKRA, Kerajaan akan menganjurkan Hari Terbuka kepada orang ramai untuk mengetahui lebih lanjut tentang inisiatif NKEA dan berkongsi maklum balas daripada mereka.  Lanjutan daripada ini, beliau dan para menteri juga akan membentuk mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan secepat mungkin untuk memastikan unjuran pelaburan dan sasaran GNI dapat dicapai.
Seperti mana beliau memberikan jaminan kepada para peserta makmal, Perdana Menteri juga memberikan keyakinan kepada semua rakyat Malaysia bahawa Malaysia akan berkembang dengan dorongan ini dan Kerajaan benar-benar komited untuk menjadikan transformasi secara besar-besaran ini satu kenyataan dengan semarak semangat 1Malaysia.

Suntingan daripada blog1Malaysia
***********************************************************************************************************************
Sila klik pada pautan ini GTP

Cetak Emel

Real time web analytics, Heat map tracking